Ga direct naar de inhoud.

Duurzame daktuin amsterdam, Buiksloterham

Het was al het plan vanaf de eerste schets voor het huis: geen dakterras, maar een echte daktuin. De constructie is gemaakt om bomen te kunnen dragen, met genoeg plek voor hun wortels en daaronder een waterberging. Dat past in de klimaatbestendige stad, waarin groen onmisbaar is om zowel de hitte als het overtollige water weg te werken. 

Op het dak staan inmiddels twee inheemse waardbomen, elk op een eigen terp: een dwergiep en een mispel. Naast de buren die het met eigen ogen willen zien, hebben ook vogels, vlinders en bijen veel interesse. De mispel, een ‘Bredase reus’, staat in bloei. Dat betekent dat er dit najaar jam gemaakt kan worden uit eigen tuin. 

Om de wind niet helemaal vrij spel te geven, is de tuin ommuurd. Dat geeft beschutting en privacy tegelijk. Op strategische plekken zitten er openingen in de muren, die het uitzicht op de stad nog mooier maken. Vanaf het terras van oude waaltjes zie je in de verte de A’DAM toren, de Pontsteiger en zelfs de Westertoren staan. Een afdak boven dat terras zorgt voor de nodige schaduw. Daarbovenop liggen – uit het zicht – de zonnepanelen, die ook de energie in huis duurzaam maken.

Sustainable rooftop garden
It was the plan from the first sketch for the house: not a roof terrace, but a real roof garden. The structure is made to support trees, with enough room for their roots and water storage underneath. This fits in with the climate-resilient city, where greenery is indispensable to get rid of both heat and excess water.

Meanwhile, on the roof are two native orchard trees, each on its own mound: a dwarf elm and a medlar. Besides the neighbors who want to see it with their own eyes, birds, butterflies and bees are also very interested. The medlar, a "Breda giant," is in bloom. That means jam can be made from our own garden this fall.

To prevent the wind from having complete freedom, the garden is walled in. This gives shelter and privacy at the same time. In strategic places there are openings in the walls, which make the view of the city even more beautiful. From the terrace of old bricks you can see the A'DAM tower, the Pontsteiger and even the Westertoren in the distance. A canopy above that terrace provides much-needed shade. On top of that - out of sight - are the solar panels, which also make home energy sustainable.

project gegevens:
realisatie 2020
team: branko vlamings en anne van abkoude

fotografie: VASD
film: Wiro Felix, Jelle Odé en Bauke Boneschansker
 
groene Villa aan het water

Nieuwkoopseplassen

Duurzame daktuin

amsterdam, Buiksloterham

Stadsvilla met inpandige tuinen

Amsterdam, Buiksloterham

een huis met uitzicht op het water

Noord Holland

leren in het groen

Dordrecht