Ga direct naar de inhoud.

Stadsvilla met inpandige tuinen Amsterdam, Buiksloterham

Na twintig jaar ontwerpen en bouwen in opdracht, hebben we het nou eens voor onszelf gedaan. Op een kavel in de Buiksloterham in Amsterdam-Noord, in de Monnikskapstraat. Het begon twee jaar geleden met een ontwerpschets voor een kaal stukje grond. En nu staat het er. Door het hele ontwerp- en bouwproces persoonlijk van A tot Z te hebben doorlopen, zijn we weer veel ervaringen rijker. We wonen er al, maar het blijft onze ‘personal playground’, waar we steeds nieuwe dingen uitproberen. Om al doende te ontdekken hoe een project veel meer kan worden dan de wens waarmee het ooit begon.

Ons woonwerkhuis heeft van alles om blij van te worden. Zoals een gevel van zanderig gemêleerde bakstenen, die meekleuren met het licht. En heel veel grote openslaande ramen en schuifdeuren in die gevel: vensters op de stad, die je blik richten op het mooie ervan. Maar ook subtiel opengewerkte vlakken waardoor het ochtendlicht als een sprankelend kunstwerk naar binnen valt. Of een groot wit wapperend gordijn in een open raam, dat de felle zon filtert. Er is veel ruimte voor kunst en natuur. Op de begane grond komen die twee samen in een Japanse tuin, met daaromheen onze ateliers. En op het dak groeit een secret garden, een ommuurde tuin met waterberging en twee bijzondere bomen: een dwergiep en een Bredase reus. 

Natuurlijk spelen we zoals elke architect met licht, zicht en ruimte. Ons streven is om dat zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarom hebben wij voor onszelf veel verschillende plekken gecreëerd: van een 5 meter hoge open keuken met grote glazen balkondeuren, tot een besloten vide waar je je kunt verstoppen zonder het zicht op de omgeving te verliezen. Tussen alle hoge plafonds toch ook een wat lagere slaapverdieping voor een geborgen gevoel. En helemaal bovenop dus die sprookjesachtige daktuin, met voldoende beschutting tegen de wind, en tegelijkertijd weids uitzicht over de Buiksloterham, de NDSM-werf en het IJ.

City villa with indoor gardens
After twenty years of designing and building on commission, we have now done it for ourselves. On a plot in Buiksloterham in Amsterdam-North, in the Monnikskapstraat. It started two years ago with a design sketch for a bare piece of land. And now it's there. Having personally gone through the entire design and construction process from A to Z, we have gained many experiences. We already live there, but it remains our "personal playground," where we are constantly trying out new things. To discover in the process how a project can become much more than the wish it once began with.

Our live-work house has all sorts of things to make us happy. Like a facade of sandy mixed bricks, which colors with the light. And lots of large casement windows and sliding doors in that facade: windows on the city, directing your gaze to its beauty. But also subtly open planes through which the morning light falls in like a sparkling work of art. Or a large white flapping curtain in an open window, filtering the bright sun. There is plenty of room for art and nature. On the first floor, the two come together in a Japanese garden, surrounded by our studios. And on the roof grows a secret garden, a walled garden with water storage and two special trees: a dwarf elm and a Breda giant.

Of course, like any architect, we play with light, sight and space. Our aim is to make it as personal as possible. Therefore, we created for ourselves many different places: from a 5-meter high open kitchen with large glass balcony doors, to an enclosed void where you can hide without losing sight of the surroundings. In between all the high ceilings, there is also a lower sleeping floor for a sense of security. And at the very top, that fairy-tale roof garden, with sufficient shelter from the wind, and at the same time a wide view of the Buiksloterham, the NDSM wharf and the IJ.

project gegevens:
realisatie 2020
atelier: 88 m2 bvo
woning 1: 106 m2 bvo
woning 2: 100 m2 bvo

team: branko vlamings en anne van abkoude
fotografie: dennis brandsma
film: Wiro Felix, Jelle Odé en Bauke Boneschansker
 Stadsvilla met inpandige tuinen

Amsterdam, Buiksloterham

pernod ricard nederland

amsterdam

de tolhuistuin

amsterdam

Meet-up 21

amsterdam

unmanageable artists

amsterdam