Ga direct naar de inhoud.

Pelusa, Gastro Bar Buiksloterham, Amsterdam

Gastropub Pelusa
Amsterdam, Buiksloterham

Pelusa is de nieuwe aanwinst in de Buiksloterham: een gloednieuwe ‘gastropub’ aan de Leen Jongewaardkade, met een opvallende uitstraling. Eigenaren Steven en Ruud vroegen VASD om een modern, strak ontwerp waar toch een warme sfeer hangt. ‘Geen Scandinavisch design’, het moest iets eigens en intiems hebben. Een plek waar je graag als gast wilt aanschuiven, of je nou voor een van de honderd speciaalbiertjes komt, of voor een exquise hapje van de Argentijnse grill. 

VASD vormde de casco ruimte rondom de centrale kamerbrede bar. Daarachter leven de eigenaren ieder aan een kant hun passie uit. Links bedient Steven de parilla, rechts schenkt Ruud zijn bijzondere bieren – of natuurwijn als je daar meer van houdt. De enorme eikenhouten bar is er een om aan te gaan zitten, zodat je dat schouwspel kunt volgen. Achter de grill en de toog zetten glanzende diepgroene tegels de toon. ’s Avonds gaan ze een spel aan met de verlichting boven de bar, een knipoog naar het felle licht in Spaanse cafés. Maar hier worden afwisselende neontinten sfeervol achter een semitransparante koof van golfplaat, die meteen een glimp van de indrukwekkende drankvoorraad toont. 

Een moderne mozaïekvloer, die herinnert aan een oud drinklokaal, geeft de ruimte rondom de bar smoel. Hier zijn verschillende plekken gemaakt. Borrelen met een grote groep kan aan de hoge tafel rechts achter de entree, waar je niemand in de weg staat. Een geschilderde hemelsblauwe lambrisering onderscheidt dit gedeelte van de rest. Kleinere gezelschappen kunnen rustig eten en drinken aan tafels op normale zithoogte aan het raam. Eigenlijk zijn dat openslaande deuren en een schuifpui, alles kan open zodra het lekker weer wordt. Ze zitten hier op het zuiden aan het water, het terras dat in het voorjaar geopend wordt, vangt tot in de avond zon. 

Links van de bar vormen de met zorg ontworpen toiletten nog een verrassing, met een herhalend patroon van verticale blauw-witte strepen op de muur: een knipoog van de architecten naar het shirt van Pelusa, de bijnaam van Maradonna. 

team: branko vlamings, anne van abkoude en simon vlamings
fotografie: tom bremer

Gastropub Pelusa
Amsterdam, Buiksloterham
Pelusa is the new addition to Buiksloterham: a brand new 'gastropub' on the Leen Jongewaardkade, with a striking appearance. Owners Steven and Ruud asked VASD for a modern, sleek design that still has a warm atmosphere. No Scandinavian design, it had to have something unique and intimate. A place where you like to sit as a guest, whether you come for one of the hundred special beers, or for an exquisite bite from the Argentine grill.

VASD formed the shell space around the central wall-to-wall bar. Behind it, the owners each live out their passion on one side. On the left Steven serves the parilla, on the right Ruud pours his special beers - or natural wine if you're more into that. The huge oak bar is one to sit at, so you can follow that spectacle. Behind the grill and counter, shiny deep green tiles set the tone. At night, they interact with the lights above the bar, a nod to the bright lights in Spanish cafes. But here, alternating shades of neon become atmospheric behind a semitransparent cove of corrugated sheet metal, which immediately reveals a glimpse of the impressive liquor supply.

A modern mosaic floor, reminiscent of an old drinking den, gives the space around the bar a soul. Several areas have been created here. You can have drinks with a large group at the high table to the right behind the entrance, where you won't be in anyone's way. A painted sky blue paneling distinguishes this area from the rest. Smaller parties can eat and drink quietly at tables at normal seating height by the window. Actually, those are French doors and a sliding door; everything can be opened as soon as the weather gets nice. They sit here facing south on the water; the terrace that opens in the spring catches sun until the evening.

To the left of the bar, the carefully designed toilets are another surprise, with a repeating pattern of vertical blue and white stripes on the wall: a nod by the architects to Pelusa's shirt, Maradonna's nickname.pernod ricard nederland

amsterdam

Pelusa, Gastro Bar

Buiksloterham, Amsterdam

de tolhuistuin

amsterdam

vandemarkt 1

amsterdam

Café Goldmund

Amsterdam

café Spanjer & van Twist

amsterdam, leliegracht

Meet-up 21

amsterdam

Amadi Panorama Hotel

Amsterdam

vandemarkt 2

amsterdam

Suite 1888

Amsterdam

woonzorgcentrum Voorveldse Hof

utrecht

panama

amsterdam