Ga direct naar de inhoud.

bureau

Wat wij doen
VASD schept ruimte. We combineren architectuur en interieurarchitectuur met alles wat nodig is om een aangename omgeving te creëren voor de gebruiker. Of het nou om nieuwbouw, verbouw, herbestemming of renovatie gaat: we laten gebouwen ademen. Dat doen we niet alleen met bouwkundige ingrepen, maar ook met eigenzinnige productontwerpen, vormgeving en beeldende kunst. Indeling en inrichting worden vanzelfsprekend, er komt rust in een gebouw. We spelen met licht en doorzicht en laten ruimtes groter lijken dan ze zijn. Uiteindelijk maken we er altijd meer van dan de vraag waarmee het begon. 

We zijn zowel architect als interieurarchitect. Onze benadering is daardoor integraal: we bekijken elk project vanuit alle kanten, en vanuit alle gebruikers. En we beginnen dan ook altijd met veel vragen. Om erachter te komen wat iemand wil, nodig heeft, mooi vindt en wat het budget is. Door die persoonlijke wensen helemaal te doorgronden, kunnen we oplossingen ontwerpen die meer opleveren dan de opdrachtgever zelf had kunnen bedenken. 

VASD bestaat sinds 1997. Wij zijn Branko Vlamings en Anne van Abkoude. Als architect, interieurarchitect is Branko de specialist op het ruimtelijke vlak. Anne deed de Rietveld Academie en specialiseerde zich in kleurconcepten, vormgeving en social design. Vanuit deze verschillende disciplines leveren we samen de input voor onze ontwerpen.

What we do
VASD creates space. We combine architecture and interior design with everything needed to create a pleasant environment for the user. Whether it's new construction, conversion, redevelopment or renovation: we let buildings breathe. We do this not only with architectural interventions, but also with idiosyncratic product designs, design and visual art. Layout and design become self-evident, a building becomes calm. We play with light and transparency and make spaces appear larger than they are. In the end, we always make more of it than the question with which it began.

We are both architects and interior designers. Our approach is therefore integral: we look at each project from all sides, and from all users. And so we always start with a lot of questions. To find out what someone wants, needs, likes and what the budget is. By getting to the bottom of those personal wishes, we can design solutions that deliver more than the client could have imagined.

VASD has been in existence since 1997. We are Branko Vlamings and Anne van Abkoude. As an architect, interior designer Branko is the specialist in the spatial field. Anne did the Rietveld Academy and specialized in color concepts, design and social design. From these different disciplines, together we provide the input for our designs.


herenhuis 1890

amsterdam

pakhuis

amsterdam

villa, gemeentelijk monument

amstelveen

Herenhuis 1930

Haarlem

Verbouwing 18e-eeuws rijksmonument

weteringstraat amsterdam

Duurzaam verbouwen

de tolhuistuin

amsterdam

tabaksschuur

amerongen

artsenpraktijk

den haag

Duurzaam loft achter historische gevel 1888

amsterdam

van zolder tot lichte studio

Amsterdam

leren in het groen

Dordrecht

artsen & fysiotherapie praktijk

amsterdam

woning

haarlem

panama

amsterdam

molen de hoop

loenen aan de vecht

de kunstwerkplaats

amsterdam